Reducerea amprentei noastre ecologice 

Aplicarea EMAS în Parlamentul European

Parlamentul European este conștient de responsabilitatea sa de avea o contribuție pozitivă la dezvoltarea durabilă pe termen lung. Parlamentul își asumă această responsabilitate nu doar în cadrul rolului său politic și legislativ, ci și în modul său de funcționare și prin deciziile pe care le ia zilnic.

Prin urmare, Parlamentul European a decis că administrația sa se va angaja să aplice standardul EMAS (sistemul comunitar de management de mediu și audit) pentru a-și îmbunătăți continuu rezultatele sale de mediu, conform Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind EMAS și standardului ISO 14001:2015.

De la consumul de energie la emisiile de dioxid de carbon, mobilitate, apă și deșeuri, am instituit cele mai bune practici pentru a ne reduce impactul asupra mediului și a contribui la un viitor mai durabil.

Principalele realizări în ceea ce privește reducerea amprentei noastre ecologice

Parlamentul European a parcurs un drum lung începând din 2007, când EMAS a fost introdus în cele trei locuri de desfășurare a activității sale. Între 2012* și 2019, Parlamentul a reușit:

  • să își reducă emisiile de dioxid de carbon cu 38 %
  • să își reducă consumul de energie electrică cu 16 % și consumul de gaze cu 23 %
  • să majoreze ponderea consumului de energie pe care îl generează la fața locului din surse regenerabile până la 15 %
  • să își reducă consumul de hârtie cu 44 %
  • să își risipa alimentară cu 22 %
  • să își crească rata de reciclare a deșeurilor la 67 % și
  • să elaboreze și să pună în aplicare o abordare sistematică la nivelul întregii instituții în ceea ce privește ecologizarea achizițiilor publice (EAP), cu ateliere periodice pentru cei care organizează proceduri de ofertare.

Citiți mai multe despre obiectivele și realizările noastre.

* Cu excepția emisiilor de dioxid de carbon, în cazul cărora anul de referință pentru comparație este 2006

Utilizarea energiei electrice ecologice și compensarea emisiilor

Since 2016, the Parliament has been offsetting all of its irreducible carbon emissions, making it the first 100 % carbon-neutral EU institution. It also uses 100% “green” electricity obtained from certified renewable sources.

In addition, 15% of total energy used is generated on-site from renewable resources, like geo-thermal heat pumps, co-generation and photovoltaic panels.

O gândire circulară

Parlamentul a fost, de asemenea, prima instituție europeană care a lansat un program cuprinzător de donare de alimente în 2016, în cadrul căruia alimentele nevândute sunt donate organizațiilor caritabile în loc să fie aruncate.

Calculatoarele, laptopurile, ecranele și mobilierul dezafectate sunt, de asemenea, donate unor organizații caritabile pentru a fi reutilizate.

Participarea personalului

Pentru a construi împreună un viitor durabil, este necesară implicarea tuturor. Personalul Parlamentului European este încurajat în permanență să gândească ecologic atât la locul de muncă, cât și în viața privată.

Cursurile de formare și campaniile care contribuie la o mai bună cunoaștere și sensibilizare a membrilor personalului cu privire la soluțiile durabile facilitează o mai bună gestionare a deșeurilor, reducerea utilizării apei, transportul mai durabil către locul de muncă și multe alte aspecte care țin de mediul de lucru.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați echipa EMAS la următoarea adresă de e-mail:

Contact: 

Bazându-se pe angajamentul fiecărui angajat și pe sprijinul tuturor serviciilor sale, EMAS oferă cadrul necesar pentru ca Parlamentul European să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să economisească resurse pentru generațiile viitoare. Ca parte a Pactului verde european, Parlamentul își analizează, de asemenea, politicile orientate spre viitor privind neutralitatea carbonului și modalitățile prin care să conducă prin puterea exemplului în lupta împotriva schimbărilor climatice.