Multilingvismul în Parlamentul European 

În Parlamentul European, toate limbile oficiale sunt la fel de importante: documentele parlamentare sunt publicate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE), iar deputații în Parlamentul European au dreptul de a se exprima, verbal sau în scris, în oricare dintre aceste limbi. Datorită multilingvismului, toată lumea poate urmări și poate avea acces la activitatea Parlamentului.

Uniunea European a considerat întotdeauna marea sa diversitate culturală și lingvistică drept un avantaj.
Multilingvismul, profund ancorat în tratatele europene, reflectă această diversitate culturală și lingvistică și, în același timp, asigură o mai mare transparență a instituțiilor europene, care devin mai accesibile tuturor cetățenilor Uniunii, acest lucru fiind esențial pentru succesul sistemului democratic al UE.

Parlamentul European diferă de celelalte instituții ale UE prin obligația sa de a asigura cel mai înalt nivel de multilingvism posibil. Toți cetățenii europeni au dreptul de a se prezenta la alegerile pentru Parlamentul European. Nu ar fi rezonabil să li se ceară tuturor deputaților în PE să stăpânească la perfecție una dintre limbile cele mai utilizate, precum franceza sau engleza. Dreptul fiecărui deputat de a citi și redacta documente parlamentare, de a urmări dezbateri și de a se exprima în propria sa limbă este recunoscut în mod explicit în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Toții cetățenii UE trebuie să poată citi legislația care îi privește în limba țării lor. În calitate de colegislator, Parlamentul European are, de asemenea, obligația de a garanta cea mai înaltă calitate lingvistică, în toate limbile sale oficiale, a întregii legislații pe care o adoptă.

Conform legislației Uniunii, cetățenii acesteia au dreptul de a urmări lucrările Parlamentului, de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri în propria lor limbă.

Conform legislației Uniunii, cetățenii acesteia au dreptul de a urmări lucrările Parlamentului, de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri în propria lor limbă

Pentru a putea produce diferitele versiuni lingvistice ale documentelor sale scrise și a putea coresponda cu cetățenii UE în toate limbile oficiale, Parlamentul European dispune de un serviciu de traducere intern, capabil să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute de această instituție și să funcționeze respectând termenele foarte strânse impuse de procedurile parlamentare.

Cu fiecare aderare de noi state membre la UE, numărul limbilor oficiale a crescut.

Limbi oficiale ale UE din…

 • olandeză, franceză, germană, italiană 1958
 • daneză, engleză 1973
 • greacă 1981
 • portugheză, spaniolă 1986
 • finlandeză, suedeză 1995
 • cehă, estonă, maghiară, letonă, lituaniană, malteză, polonă, slovacă, slovenă 2004
 • bulgară, irlandeză, română 2007
 • croată 2013

Limbile oficiale ale UE sunt stabilite în cadrul unui regulament, care este modificat după fiecare aderare în vederea includerii noilor limbi oficiale. Toate limbile oficiale au un statut egal.

Având în vedere că fiecare limbă poate fi tradusă în celelalte 23 de limbi, cele 24 de limbi oficiale dau naștere la 552 de combinații posibile. Pentru a face față acestei provocări, Parlamentul European a creat niște servicii de interpretare, de traducere și de verificare juridică a textelor extrem de eficiente. Au fost adoptate norme foarte stricte pentru a garanta buna funcționare a acestor servicii, precum și menținerea costurilor la niveluri rezonabile.

Traducerea

Serviciul de traducere al Parlamentului European permite comunicarea multilingvă, în formă scrisă și electronică, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. El are un rol esențial pentru transparența procesului legislativ și bugetar al UE, aducând Uniunea mai aproape de cetățenii săi.

Direcția Generală Traduceri are aproximativ 1140 de angajați, printre care peste 600 de traducători, fiind unul dintre cei mai mari angajatori de acest fel din lume.

   Interpretarea

   Transmiterea cu fidelitate, în toate limbile oficiale şi în timp real, a discursurilor rostite de deputaţi: aceasta este principala sarcină a interpreţilor din Parlamentul European. Sunt prevăzute servicii de interpretare pentru toate reuniunile multilingve organizate de către organele oficiale ale instituţiei.

   Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe a Parlamentului European angajează în jur de 270 de interpreţi funcţionari şi poate recurge la o rezervă de aproximativ 1500 de interpreţi externi (interpreţi de conferinţă auxiliari), la care face adesea apel pentru a-şi satisface nevoile.

   Multilingvism - Acte legislative

   Legislația adoptată de către Parlamentul European are un impact asupra unui număr de peste 447 de milioane de cetățeni din 27 de state, cu 24 de limbi oficiale. Prin urmare, aceasta trebuie să fie identică şi cât mai clară posibil în toate limbile. Verificarea calității lingvistice şi legislative a textelor reprezintă sarcina juriştilor-lingvişti din Parlament.

   Juriştii-lingvişti din Parlament asigură, pe parcursul întregii proceduri legislative, prezentarea unor texte legislative de cea mai înaltă calitate posibilă în toate limbile UE. Pentru a garanta faptul că voința politică a Parlamentului este redată în texte legislative de înaltă calitate, juriştii-lingvişti sunt implicați în toate etapele procedurii legislative.

   Această activitate este desfăşurată de o echipă de 75 de jurişti-lingvişti şi constă, în special, în:

   • oferirea de consiliere deputaților şi secretariatelor comisiilor cu privire la redactarea şi procedurile legislative, încă de la elaborarea inițială a textelor şi până la adoptarea acestora în plen;
   • pregătirea şi publicarea textelor legislative pentru adoptare în comisiile parlamentare şi în plen, asigurând totodată cea mai înaltă calitate pentru toate versiunile lingvistice ale amendamentelor din rapoarte şi buna desfăşurare a procedurii;
   • pregătirea tehnică a amendamentelor depuse în plen şi publicarea tuturor textelor adoptate în ziua votului în plen;
   • finalizarea actelor legislative împreună cu juriştii-lingvişti de la Consiliu.