Organizare 

Deputații pot avea diferite roluri și se pot alătura diverselor grupuri oficiale sau neoficiale din Parlament, care au un impact asupra activității lor. Iată o prezentare succintă a acestora.

Regulamentul de procedură

În temeiul articolului 232 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European a adoptat un Regulament de procedură. Acesta cuprinde ansamblul normelor interne de organizare şi funcţionare.