Delegațiile Parlamentului European 

Delegațiile Parlamentului European sunt grupuri oficiale de deputați în Parlamentul European care mențin și aprofundează relații cu parlamentele țărilor, regiunilor și organizațiilor terțe.

În acest fel, delegațiile reprezintă principala legătură a Parlamentului cu alți legiuitori, atât acasă, cât și în străinătate.

Lucrând în cooperare cu comisiile Parlamentului și cu deputații în Parlamentul European care sprijină democrația și drepturile omului dincolo de frontierele UE, delegațiile consolidează pozițiile Parlamentului European.

Prin exercitarea diplomației parlamentare prin discuții periodice, delegațiile promovează, de asemenea, UE în general și își încurajează partenerii să respecte valorile și interesele UE.

Există mai multe tipuri de delegații: delegații la comisii interparlamentare oficiale, delegații la adunări parlamentare multilaterale și delegații pentru relațiile cu o altă țară sau cu un grup de țări.