Delegațiile Parlamentului European 

Delegațiile Parlamentului European întrețin relații și organizează schimburi de informații cu parlamentele țărilor terțe. Prin delegațiile sale, Parlamentul European contribuie la reprezentarea Uniunii Europene pe plan extern și la promovarea, în țările terțe, a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiile libertății și democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept.

Existem várias categorias de delegações: comissões parlamentares mistas, comissões parlamentares de cooperação, outras delegações interparlamentares e delegações às assembleias parlamentares multilaterais.