Intergrupurile din Parlamentul European 

Intergrupurile pot fi formate de deputați din oricare grup politic sau comisie, în scopul unor schimburi informale de opinii cu privire la anumite teme și al promovării contactului între deputați și societatea civilă. Intergrupurile nu sunt organe parlamentare și, ca atare, nu exprimă opiniile Parlamentului.

Intergrupurile sunt reglementate de normele interne adoptate de Conferința Președinților la 16 decembrie 1999 (ultima actualizare: 11 septembrie 2014), care stabilesc condițiile în care pot fi create intergrupurile la începutul fiecărei legislaturi parlamentare.

Președinții intergrupurilor trebuie să declare orice sprijin pe care în primesc, în bani sau în natură, conform acelorași criterii care se aplică și deputaților în mod individual. Declarațiile trebuie actualizate anual și sunt înscrise într-un registru public ținut de chestori.

Lista intergrupurilor

În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2019, Conferința președinților a aprobat formarea următoarelor intergrupuri în cursul actualei legislaturi parlamentare: