Bugetul: cum reușește Parlamentul European să utilizeze cât mai eficient bugetul său anual? 

Bugetul anual al Parlamentului îi oferă acestuia resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea în 24 de limbi oficiale și le permite deputaților în Parlamentul European să-și exercite mandatul. Bugetul Parlamentului European reprezintă o cincime din cheltuielile administrative totale ale instituțiilor UE, care reprezintă, la rândul lor, doar 1,2 % din bugetul general al UE. Marea majoritate a fondurilor UE sunt utilizate pentru investiții directe în statele membre.

Bugetul Parlamentului European pe 2024

Bugetul Uniunii Europene

Acest buget include:
 • 94% : Bugetul operațional al Uniunii Europene ( Politici de finanțare derulate la nivelul UE )
 • 6% : Bugetul administrativ al instituțiilor europene ( Bugetul Parlamentului European reprezintă o cincime din acesta )

Bugetul Parlamentului European

Bugetul Parlamentului reprezintă 1% din bugetul general al UE

 • Activități politice:

  • Deputați : 20%
  • Activități ale grupurilor / partidelor / fundațiilor politice : 6%
 • Costuri operaționale:

  • TI : 8%
  • Clădiri : 11%
  • Administrație : 3%
 • Personal:

  • Agenți contractuali și servicii lingvistice : 8%
  • Cheltuieli cu personalul : 34%
  • Alte cheltuieli legate de personal : 3%
 • Comunicații:

  • Comunicații : 7%

Aceste categorii sunt utilizate în raportul Secretarului General privind anteproiectul de estimare a bugetului prezentat Biroului Parlamentului. Este posibil ca procentajele să nu însumeze 100% pentru că s-au folosit cifre rotunjite.

Cum se stabilește bugetul Parlamentului European

Procedura de stabilire a bugetului Parlamentului începe de obicei în februarie. Secretarul General prezintă o propunere, în care sunt definite obiectivele prioritare și resursele necesare pentru anul următor. Biroul, care este alcătuit din președinte și din cei 14 vicepreședinți, elaborează, pe baza acestei propuneri, un proiect preliminar de estimare a bugetului pe care îl adoptă și îl supune comisiei pentru bugete.

Un membru al acestei comisii, desemnat drept raportor pentru buget, redactează un raport în care sunt evidențiate prioritățile activității Parlamentului și este propus bugetul care va fi utilizat pentru a pune în aplicare aceste priorități. Raportul respectiv este supus la vot mai întâi în cadrul comisiei pentru bugete, iar apoi deputații votează raportul în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, de obicei în aprilie. Estimările Parlamentului sunt apoi incluse în proiectul de buget al UE pentru exercițiul următor, care este modificat și adoptat de deputați în ședință plenară, cel târziu în decembrie.

.