Competenţe bugetare 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a obținut puteri egale de decizie cu Consiliul Uniunii Europene în privința întregului buget anual al UE și are ultimul cuvânt de spus în legătură cu acesta.

Procedura bugetară

Instituțiile care participă la această procedură:
 • Parlamentul European 
 • Comisia Europeană 
 • Consiliul Uniunii Europene 
 1. Înainte de 1 septembrie

  Scurtă descriere: Proiectul de buget

  1. Comisia Europeană  elaborează proiectul de buget  
  2. Proiectul de buget este transmis:   
   • Consiliului Uniunii Europene   (alcătuit din 27 de miniștri naționali )
   • Parlamentul European 

  Descriere completă: Proiectul de buget

  Fiecare instituție a UE întocmește, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, o situație estimativă pentru proiectul de buget.

  Comisia grupează aceste situații în proiectul anual de buget, care este înaintat Parlamentului și Consiliului până la data de 1 septembrie.

 2. Înainte de 1 octombrie

  Scurtă descriere: Poziția Consiliului

  •   În cadrul Consiliului: poziția Consiliului este transmisă Parlamentului
  • În cadrul Parlamentului: au loc discuții interne privind proiectul de buget. Concluzia este comunicată Comisiei pentru bugete

  Descriere completă: Poziția Consiliului

  Consiliul adoptă o poziție privind proiectul de buget și o transmite Parlamentului până la data de 1 octombrie, împreună cu motivele care l-au determinat să adopte poziția respectivă.

  În același timp, comisiile parlamentare discută proiectul de buget și emit avize către comisia pentru bugete, responsabilă cu pregătirea poziției Parlamentului.

 3. Maximum 42 de zile

  Scurtă descriere: Poziția Parlamentului

  1.   Comisia pentru bugete trebuie să pregătească o poziție pentru Parlament.  
  2.   Parlamentul European   primește poziția Consiliului și poziția Comisiei pentru bugete.
  3. Deputații europeni votează poziția pregătită de Comisia pentru bugete și toate amendamentele depuse.  
  4. Poziția Parlamentului . În cazul în care Parlamentul modifică proiectul, acesta este transmis Consiliului  

  Descriere completă: Poziția Parlamentului

  Parlamentul are la dispoziție 42 de zile pentru a aproba poziția Consiliului sau pentru a o modifica cu majoritatea absolută a membrilor săi. De obicei, votul asupra poziției comisiei pentru bugete și a eventualelor amendamente depuse are loc în cursul sesiunii plenare din octombrie.

  În cazul în care Parlamentul aprobă poziția Consiliului sau nu ia nicio hotărâre, bugetul este considerat adoptat. Cu toate acestea, Parlamentul adoptă de obicei amendamente, iar textul modificat este transmis Consiliului. În acest caz, președintele Parlamentului convoacă fără întârziere o întrunire a comitetului de conciliere. Comitetul nu se întrunește dacă, în termen de 10 zile, Consiliul informează Parlamentul că aprobă toate amendamentele sale.

 4. Maximum 21 de zile

  Scurtă descriere: Concilierea

  1.   Comitetul de conciliere (alcătuit din 27 de reprezentanți ai Consiliului și 27 de reprezentanți ai Parlamentului ) trebuie să ajungă la un acord  
  2.   Este elaborat un text comun  

  Descriere completă: Concilierea

  Comitetul de conciliere, ce reunește reprezentanți ai Consiliului și tot atâția membri reprezentând Parlamentul European, are la dispoziție 21 de zile pentru a ajunge la un acord asupra unui proiect comun.

 5. Maximum 14 zile

  Scurtă descriere: Adoptarea

  În cazul în care textul comun este validat:   Parlamentul European  și   Consiliul Uniunii Europene  au la dispoziție 14 zile pentru a-l aproba.

  Descriere completă: Adoptarea

  În cazul în care comitetul de conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul și Consiliul dispun de 14 zile pentru a-l aproba. Președintele Parlamentului semnează apoi bugetul și îl declară adoptat definitiv.

  În cazul în care procedura de conciliere eșuează sau dacă Parlamentul respinge proiectul comun, Comisia prezintă un nou proiect de buget. În cazul în care Consiliul respinge proiectul comun, Parlamentul poate decide, totuși, adoptarea lui.

Cadrul financiar multianual

Deciziile Parlamentului și Consiliului în privința cheltuielilor și a veniturilor anuale trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli anuale prevăzute în planul financiar pe termen lung al UE, și anume cadrul financiar multianual, negociat o dată la șapte ani.

Controlul bugetar

Odată adoptat bugetul UE, Comisia Europeană este responsabilă pentru execuția acestuia (celelalte instituții sunt răspunzătoare de propriile bugete administrative).

Ca instituție aleasă în mod direct și ca reprezentant al contribuabililor europeni, Parlamentul European exercită un control democratic pentru a se asigura că instituțiile europene - inclusiv Comisia - gestionează în mod corespunzător fondurile europene.

Parlamentul, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene, decide dacă acordă descărcarea de gestiune, adică aprobarea finală a execuției bugetului pentru un anumit exercițiu financiar.

Parlamentul ia o decizie după examinarea atentă de către comisia sa pentru control bugetar a conturilor financiare ale Comisiei și a raportului privind activitățile sale pentru exercițiul respectiv. Parlamentul ține seama și de raportul anual al Curții de Conturi și de răspunsurile Comisiei la întrebările specifice adresate de deputații europeni.

De asemenea, Parlamentul poate face recomandări Comisiei în ceea ce privește executarea bugetului. La cererea Parlamentului, Comisia trebuie să prezinte rapoarte cu privire la măsurile luate pe baza unor astfel de observații și comentarii.

Procedura se încheie cu acordarea, amânarea acordării sau refuzul descărcării de gestiune.

Parlamentul tratează în mod similar aprobarea conturilor celorlalte instituții, inclusiv a propriului buget administrativ.