Parlamentele naționale în UE 

Tratatul de la Lisabona a definit pentru prima dată rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. Parlamentele naționale pot, de exemplu, să examineze proiectele de legislație ale UE pentru a verifica dacă acestea respectă principiul subsidiarității, să participe la revizuirea tratatelor UE sau să ia parte la evaluarea politicilor UE privind libertatea, securitatea și justiția.

Tratatul de la Lisabona prevede totodată că Parlamentul European și parlamentele naționale ar trebui să definească împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficace și periodice în cadrul UE.

În acest sens, Parlamentul European a adoptat în 2009 și în 2014 rezoluții care vizează în mod specific dezvoltarea relațiilor cu parlamentele naționale.

Cum să reunim persoanele potrivite la momentul potrivit?

Cooperarea interparlamentară poate îmbrăca diferite forme. Președinții sau președinții de cameră ai fiecărui parlament național și Președintele Parlamentului European se întrunesc în fiecare an și definesc liniile directoare ale acestei cooperări.

Comisiile pentru afaceri europene din cadrul parlamentelor naționale și eurodeputații se întrunesc periodic în cadrul Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare (COSAC). Au loc dezbateri mai aprofundate pe subiecte de politică externă sau guvernanță economică în recent createle conferințe interparlamentare care reunesc membri ai comisiilor competente din fiecare parlament.

Comisiile Parlamentului European și ale parlamentelor naționale își invită adesea omologii pentru dezbateri pe marginea anumitor propuneri UE. În plus, videoconferințele oferă parlamentarilor posibilitatea de a rămâne în contact și de a dezbate subiecte de actualitate.

Obiectivul general este întotdeauna acela de a reuni persoanele potrivite pentru subiectul potrivit la momentul potrivit.

Rețele de cooperare interparlamentară

Parlamentul European sprijină în mod activ două rețele majore care facilitează cooperarea dintre parlamente.

Platforma IPEX - Schimburi interparlamentare de informații la nivelul UE oferă parlamentelor din Uniunea Europeană posibilitatea de a face schimb de documente legate de UE.

Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) acționează ca un canal de cereri de informare ori de câte ori un parlament dorește să afle mai multe informații despre practicile și politicile din alte țări UE.