PE în urma Tratatului de la Lisabona: un rol mai important în edificarea Europei 

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2009, a conferit Parlamentului European noi competențe de legiferare, punându-l pe poziție de egalitate cu Consiliul de Miniștri în ceea ce privește procesul decizional legat de ce are de făcut UE și cum se cheltuiesc fondurile. De asemenea, acest tratat a schimbat modul în care Parlamentul cooperează cu celelalte instituții, consolidând puterea deputaților în Parlamentul European de a influența numirile în posturile de conducere ale Uniunii Europene. Datorită acestor reforme, dacă votați la alegerile europene, puteți avea un cuvânt și mai greu de spus cu privire la direcția spre care se îndreaptă Europa.

Parlamentul European:Noi competențe

Rolul mai important al Parlamentului European

 •  

  În conformitate cu modificările aduse tratatului, Parlamentul este cel care alege președintele Comisiei, organul executiv al Uniunii

   
 •   În urma tratatului, Parlamentul și Consiliul dispun de   .

Parlamentul European : Tratatul de la Lisabona a sporit competențele Parlamentului European :

    
 •  

  Tratatul de la Lisabona a extins competențele legislative ale Parlamentului la peste 40 de noi domenii și i-a conferit cu adevărat rolul de legislator în condiții de egalitate cu Consiliul

  Domeniile de codecizie anterioare:

  • Mediu
  • Transport
  • Piața internă
  • Locuri de muncă și politică socială
  • Educație
  • Sănătatea publică
  • Protecția consumatorilor

  Noi domenii introduse de Tratatul de la Lisabona

  • Agricultură și pescuit
  • Sprijinirea regiunilor mai sărace
  • Securitate și justiție
  • Politica comercială
  • Cooperarea cu țările din afara UE
  • Acte de punere în aplicare
 •  

  Acorduri internaționale – dreptul de a aproba/respinge

 •  

  PE decide cu privire la întregul buget (nu doar cu privire la cheltuielile neobligatorii)

 •  

  O nouă formă de democrație participativă. Parlamentul a urmărit să faciliteze procedurile și se angajează să organizeze audieri privind inițiativele pentru care au fost colectate semnăturile necesare

Mai multe competențe

Tratatul de la Lisabona a oferit Uniunii Europene și parlamentului său o capacitate sporită de a acționa și de a obține rezultate. Tratatul a extins competențele legislative depline ale Parlamentului la peste 40 de domenii noi, printre care figurează agricultura, securitatea energetică, imigrația, justiția și fondurile UE, la egalitate cu Consiliul, care reprezintă guvernele statelor membre. De asemenea, Parlamentul a dobândit competența de a aproba întregul buget al UE împreună cu Consiliul.

Deputații în Parlamentul European au dobândit competența de a încheia acorduri internaționale și nu au ezitat să o pună în practică pentru a suspenda Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA), care, potrivit temerilor exprimate de numeroase voci, ar reprima libertățile fundamentale. Acest episod a dovedit că, prin impulsul imprimat competențele lor, deputații în Parlamentul European au adoptat decizii cu un impact încă și mai puternic asupra vieții de zi cu zi a europenilor.

Un rol mai puternic

Tratatul de la Lisabona a acordat Parlamentului aceleași competențe de legiferare ca cele ale Consiliului și, mai mult decât atât, i-a oferit forța necesară pentru a influența direcția politică a Europei. În virtutea schimbărilor aduse tratatului, Parlamentul este cel care alege președintele Comisiei, organul executiv al UE, iar această decizie trebuie să oglindească rezultatele alegerilor europene și, în consecință, opțiunea exprimată de alegători.

Vocea cetățenilor mai bine auzită

Fiind singura instituție a UE aleasă prin sufragiu direct de cetățeni, Parlamentul are puterea și răspunderea de a trage la răspundere celelalte instituții ale UE. Parlamentul este gardianul Cartei drepturilor fundamentale, înscrisă în Tratatul de la Lisabona, precum și al dreptului de inițiativă cetățenească, recent instituit, care le permite cetățenilor să solicite prezentarea de noi propuneri de politici, dacă petiția prezentată în acest sens a primit un milion de semnături.