human rights in the eu    
 

Demokracia a ľudské práva 

Európsky parlament si vyslúžil povesť zanieteného podporovateľa základných ľudských práv a demokracie.

Poslanci a poslankyne EP v rámci tejto jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ bojujú proti novým aj starým útokom na základné slobody.

Ochrana základných práv v rámci Únie 

Základné práva sa týkajú všetkých ľudí v EÚ bez ohľadu na ich postavenie či pôvod.

Niektoré z týchto slobôd sú také staré ako sama Európa: život a sloboda, sloboda myslenia a prejavu.

Iné sa však museli nanovo vymedziť, aby sa udržal krok s dobou. Prví poslanci a poslankyne EP, ktorí/é boli zvolení/é pred približne štyridsiatimi rokmi, sa určite nezaoberali ochranou osobných údajov alebo zákazom klonovania ľudí.

Ochrana ľudských práv mimo EÚ 

Európsky parlament si nemyslí, že základné ľudské práva končia na hraniciach EÚ.

Poslanci a poslankyneEP sa pravidelne vyjadrujú – či už individuálne alebo spoločne – k otázkam ľudských práv v krajinách mimo EÚ. Keďže sa tieto práva považujú za univerzálne, reakcia je vždy rovnaká bez ohľadu na to, či k ich porušovaniu dochádza v Mjanmarsku (Barme) 8000 kilometrov ďaleko alebo v Bielorusku, ktoré hraničí s Úniou.

Boj za ľudské práva priviedol do Európskeho parlamentu mnoho ich prominentných obhajcov a obhajkýň.

Malála Júsufzaiová, pakistanská bojovníčka za vzdelávanie detí, jezídske ženy, ktoré väznil Islamský štát v Iraku, doktor z Konžskej demokratickej republiky, politickí väzni z Latinskej Ameriky: všetci títo ľudia mali možnosť vyjadriť svoje názory na pôde Európskeho parlamentu.

Podpora demokracie na celom svete 

Udržanie demokracie je kľúčovým prvkom tejto snahy vytýčenej vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv:  „Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.“

Poslanci a poslankyneEP bránia demokratické systémy po celom svete. Niektorí/é sa vydali do vzdialených krajín, aby tam pozorovali voľby, pôsobili ako mediátori alebo mediátorky v konfliktoch alebo podporovali začínajúce parlamenty.

Vo vlastných zakladajúcich textoch EÚ sa požaduje, aby Únia ako celok bránila vo svojich zahraničných veciach demokratické zásady. V Európskom parlamente je táto snaha viac domácou záležitosťou: pre poslancov a poslankyne, ktorí/é zažívajú voľby a kampane, predstavuje demokracia osobnú vec.

sakharov banner    
 

Sacharovova cena

Prečítajte si o laureátoch Sacharovovej ceny, ktorú udeľuje Parlament a ktorou sa od roku 1988 oceňujú výnimoční obhajcovia ľudských práv.