Ochrana ľudských práv mimo EÚ 

Európsky parlament je dôrazným a neúnavným obhajcom ľudských práv, a to aj za hranicami EÚ.

Laureát Sacharovovej ceny Nelson Mandela sa stretáva s predsedníčkou EP Simone Veilovou v Európskom parlamente v Štrasburgu. 

Európsky parlament, ako aj EÚ ako celok vyzýva všetky krajiny, aby uplatňovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ďalšie medzinárodné zmluvy o ľudských právach.

Jednou z takýchto zmlúv je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý je historicky najčastejšie ratifikovanou zmluvou v oblasti ľudských práv. V roku 2019 oslávi Parlament 30. výročie tohto dohovoru konferenciou na vysokej úrovni v Bruseli, ktorú otvorí predseda David Sassoli.

Parlament sa takisto snaží zabezpečiť, aby všetky medzinárodné činnosti EÚ – vrátane obchodu aj pomoci – boli v súlade s jej zásadami v oblasti ľudských práv.

Po dlhé roky boli hlavnými otázkami trest smrti a mučenie. V poslednom čase zoznam záležitostí, ktorými sa Parlament zaoberá, doplnili obchodovanie s ľuďmi, digitálne práva a ďalšie témy.

Mnoho hlasov

Predseda Európskeho parlamentu sa vyjadruje k porušovaniu práv na verejných vystúpeniach a schôdzach.

Výbor pre zahraničné veciPodvýbor pre ľudské práva upozorňujú na porušovanie ľudských práv a pomáhajú nasmerovať diskusie pre ďalších poslancov EP.

A všetci poslanci EP sa k týmto snahám pripájajú každé štvrtkové popoludnie na zasadnutiach Parlamentu v Štrasburgu. Tento časový úsek je vyhradený pre diskusie a „naliehavé uznesenia“ o otázkach súvisiacich s ľudskými právami.

Toto úsilie prináša výsledky.

Niektoré vlády prehodnotili svoje opatrenia vrátane ukladania trestu smrti. A niektoré národné parlamenty zmenili alebo zrušili zákony, ktoré Parlament kritizoval vo svojich uzneseniach.

Sacharovova cena

Európsky parlament udeľuje každoročne Sacharovovu cenu za slobodu myslenia jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a základné slobody.

Za tridsať rokov sa cenou upozornilo na boj za slobodu na piatich kontinentoch.

V niektorých prípadoch sa cenou vyjadrilo uznanie ľuďom, ktorí trpeli za to, že sa vo svojich krajinách usilovali o dosiahnutie slobody.

Tak to bolo aj v prípade laureáta za rok 2015 Ráifa Badawího, blogera väzneného v Saudskej Arábii za obranu slobody prejavu.

Takisto to bolo v roku 2017, keď bola cena udelená demokratickej opozícii vo Venezuele vrátane stoviek politických väzňov v tejto krajine.

V ďalších rokoch sa cenou vyjadrilo uznanie ľuďom, ktorých práca v oblasti ľudských práv vznikla z osobných – a často bolestných – skúseností.

Laureát z roku 2014 Denis Mukwege, doktor z Konžskej demokratickej republiky, povedal, že na problémy žien, ktoré boli znásilnené a zneužívané počas vojny, „narazil náhodou“.  Odvtedy svoj život venoval ošetrovaniu vyše 40 000 obetí v nemocnici vo svojom meste, pričom na tento problém upriamil aj medzinárodnú pozornosť.

Mukwege a všetci ostatní laureáti ostávajú v spojení prostredníctvom siete laureátov Sacharovovej ceny, prostredníctvom ktorej sú takisto v kontakte s poslancami EP a občianskou spoločnosťou s cieľom zintenzívniť spoluprácu vo veciach súvisiacich s ľudskými právami.