Vitajte v   Európskom parlamente 

Ľahko čitateľná verzia
Ľahko čitateľná verzia je zrozumiteľná pre každého.

 
Pohľad spredu na budovu Európskeho parlamentu v Štrasburgu s vejúcimi vlajkami členských štátov EÚ        

Európsky parlament

Európsky parlament zastupuje 450 miliónov ľudí, ktorí žijú v Európskej únii.

Európska únia je známa pod skratkou „EÚ“.

Ľudia v EÚ volia 705 poslancov, ktorí ich zastupujú v Európskom parlamente.

Poslanci Európskeho parlamentu sa volajú „europoslanci“.

Europoslanci sa zaoberajú návrhmi nových zákonov EÚ.

Europoslanci menia zákony, aby ich vylepšili.

Europoslanci kontrolujú, ako funguje EÚ.

Pohľad na plénum v rokovacej sále v Štrasburgu        

Čo robí Európsky parlament

Európsky parlament prijíma spolu s Radounové zákony EÚ.

Rada zastupuje vlády krajín, ktoré sú súčasťou EÚ.

Európsky parlament a Rada rozhodujú aj o peniazoch EÚ.

Európsky parlament kontroluje činnosť všetkých organizácií, ktoré sa podieľajú na fungovaní EÚ.

Europoslanci hlasujú o obchodných dohodách s krajinami, ktoré nepatria do EÚ.

Europoslanci zdvihnutím ruky hlasujú v rokovacej sále v Štrasburgu        

Ako funguje Európsky parlament

Skupiny

Väčšina europoslancov pôsobí v politických skupinách.

Tieto skupiny sa skladajú z europoslancov z rôznych krajín a rôznych politických strán.

Skupiny majú spoločné ciele.

Výbory

Európsky parlament má tiež 20 tímov, ktorým sa hovorí stále výbory.

Poslanci Európskeho parlamentu pracujú ako členovia týchto výborov.

Výbory dostávajú plány na nové zákony EÚ, ktoré pripravila Európska komisia.

Výbory o zákonoch diskutujú a navrhujú, ako ich zlepšiť.

Potom výbory o každom návrhu hlasujú a buď ho príjmu, alebo odmietnu.

Plenárne schôdze

Celý Európsky parlament potom hlasuje o nových zákonoch na plenárnych schôdzach.

Na plenárnych schôdzach sa schádzajú všetci europoslanci.

Rokujú a hlasujú o nových zákonoch.

Europoslanci volia predsedu, ktorý reprezentuje Európsky parlament.

Predseda tiež vedie plenárne schôdze.

Predseda sa volí na dva a pol roka.

Volič vhadzuje hlasovací lístok do urny        

Odovzdajte svoj hlas

Môžete voliť ľudí, ktorí vás budú zastupovať v Európskom parlamente.

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov vo všetkých krajinách EÚ.

Mladá žena s mobilom v ruke pred hlavnou budovou Európskeho parlamentu v Bruseli        

Informujte sa

Európsky parlament má v každej krajine EÚ minimálne jednu kanceláriu.

Môžete tieto kancelárie navštíviť.

Pohľad cez riečny kanál na budovu Európskeho parlamentu v Štrasburgu        

Navštívte Európsky parlament

You can Môžete navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu a Bruseli