Z minulosti 

Európsky parlament prešiel počas celej svojej existencie značným vývojom, keďže sa neustála zväčšovala nielen oblasť jeho pôsobnosti, ale aj jeho dôležitosť. Jeho predchodca - Zhromaždenie - malo len kontrolné právomoci, no dnešný Parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov a občianok. Okrem toho, že sa podieľa na vytváraní a rozhodovaní o novej legislatíve, je zodpovedný aj za dozor nad ostatnými inštitúciami a podporu ľudských práv v Európe i mimo nej. V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o postupnom vývoji Parlamentu.

EP a Zmluvy 

Zmeny v európskych zmluvách viedli k postupnému posilneniu právomocí Parlamentu. Prečítajte si o vývoji primárneho práva EÚ a o jeho vplyve na Parlament.

Archív Európskeho parlamentu 

Oboznámte sa s historickými zdrojmi, článkami a štúdiami a zistite, aký je prínos Parlamentu k európskej integrácii.

in the past    
 

Archív Európskeho parlamentu

Archív Európskeho parlamentu je už od založenia tejto inštitúcie v roku 1952 oficiálnym miestom uchovávania záznamov. Zbierky dokumentov, ktoré sú v ňom uložené, zachytávajú legislatívnu, politickú a administratívnu činnosť Parlamentu.