Z minulosti 

Európsky parlament prešiel počas celej svojej existencie značným vývojom, keďže sa neustála zväčšovala nielen oblasť jeho pôsobnosti, ale aj jeho dôležitosť. Jeho predchodca - Zhromaždenie - malo len kontrolné právomoci, no dnešný Parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov. Okrem toho, že sa podieľa na vytváraní a rozhodovaní o novej legislatíve, je zodpovedný aj za dozor nad ostatnými inštitúciami a podporu ľudských práv v Európe i mimo nej. V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o postupnom vývoji Parlamentu.

Predchádzajúce voľby 

Od roku 1979 sú poslanci EP volení v priamych voľbách v celej EÚ. Získajte informácie z posledných volieb, ako aj historické údaje o politickom zložení Parlamentu, volebnej účasti a podiele žien zvolených za poslankyne EP.

EP a Zmluvy 

Zmeny v európskych zmluvách viedli k postupnému posilneniu právomocí Parlamentu. Prečítajte si o vývoji primárneho práva EÚ a o jeho vplyve na Parlament.

Historické archívy 

Oboznámte sa s historickými zdrojmi, článkami a štúdiami a zistite, aký je prínos Parlamentu k európskej integrácii.

in the past    
 

Časová os o Európskom parlamente

Naša časová os prináša pohľad na to, ako sa Parlament vyvíjal od svojho zrodu až po dnes. Nájdete tu i fotografie a videá z historicky dôležitých udalostí.

Historické archívy

Historické archívy sú oficiálnym správcom záznamov Európskeho parlamentu od ich založenia v roku 1952 a obsahujú jedinečnú zbierku kníh a časopisov o histórii európskej integrácie, ktoré uchováva historická knižnica.