Návrh Zmluvy o Ústave pre Európu (neratifikovaná) 

Návrh Zmluvy o Ústave pre Európu (neratifikovaná)
Skupinová fotografia
Rím, október 2004
Viacerí poslanci Snemovne lordov od roku 2013
 

Zmluvu o Ústave pre Európu schválila Európska rada 18. júna 2004 a v tom istom roku bola podpísaná v Ríme za prítomnosti predsedu EP Josepa Borrella Fontellesa. Zmluvu schválil EP (správa poslanca Méndeza de Vigo-Leinena) a potom ju vo svojich národných referendách odmietlo Francúzsko (29. mája 2005) a Holandsko (1. júna 2005).

Po odmietnutí Ústavnej zmluvy začali členské štáty pracovať na Lisabonskej zmluve.

  • Podpísaná: v Ríme (v Taliansku) 29. októbra 2004
  • Vstup do platnosti: Neratifikovalo ju všetkých 27 členských štátov