Amsterdamská zmluva 

Skupinová fotografia
Podpísanie Amsterdamskej zmluvy z roku 1997 (2. október 1997)
 

V Turíne (v Taliansku) sa začala v marci 1996 medzivládna konferencia na účely revízie Zmluvy o Európskej únii. Následná Amsterdamská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o EÚ, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty, bola podpísaná za prítomnosti predsedu Európskeho parlamentu José María Gil-Roblesa.

Jej vstupom do platnosti v máji 1999 sa zjednodušil postup spolurozhodovania a rozšíril jeho rozsah. Parlament mal odvtedy právo schváliť predsedu Komisie.

  • Podpísaná: v Amsterdame (v Holandsku) 2. októbra 1997
  • Vstup do platnosti: 1. mája 1999