Delegácie Európskeho parlamentu 

Delegácie Európskeho parlamentu udržiavajú vzťahy a vymieňajú si informácie s parlamentmi krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Prostredníctvom svojich delegácií Európsky parlament pomáha pri zastupovaní Európskej únie navonok a pri presadzovaní hodnôt, na ktorých je Európska únia založená, konkrétne zásady slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Existuje niekoľko typov delegácií: spoločné parlamentné výbory, parlamentné výbory pre spoluprácu, iné medziparlamentné delegácie a delegácie pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach.