Poslanci Európskeho parlamentu 

V Európskom parlamente pôsobí 705 poslancov zvolených v 27 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie piatich rokov.

Všetci poslanci v rokovacej sále počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v Štrasburgu 

Každá krajina rozhoduje o tom, akou formou sa voľby uskutočnia, musí však pritom zaručiť rovnosť pohlaví a tajné hlasovanie. Pri európskych voľbách platí zásada pomerného zastúpenia.

Kreslá sa prideľujú podľa počtu obyvateľov každého členského štátu. Niečo viac ako tretinu poslancov Európskeho parlamentu tvoria ženy. Poslanci Európskeho parlamentu sú zoskupení podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.