Politické skupiny v Európskom parlamente 

Poslanci Európskeho parlamentu sú členmi politických skupín, v ktorých nie sú zoskupení na základe štátnej, ale politickej príslušnosti. V súčasnosti je v Parlamente 7 politických skupín.

Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 23 poslancov a v skupine musí byť zastúpená aspoň jedna štvrtina členských štátov. Poslanci môžu byť členmi iba jednej politickej skupiny.

Poslanci, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sú známi ako nezaradení poslanci.

Politické skupiny v Európskom parlamente

Každá politická skupina sa stará o svoju vnútornú organizáciu tým, že vymenúva svojho predsedu (alebo dvoch spolupredsedov v prípade niektorých skupín), predsedníctvo a sekretariát.

Miesta v rokovacej sále sú rozdeľované podľa politickej príslušnosti zľava doprava na základe dohody s predsedami skupín.

Pred každým hlasovaním v pléne skúmajú politické skupiny správy vypracované parlamentnými výbormi a predkladajú k nim pozmeňujúce návrhy.

Pozícia prijatá politickou skupinou je výsledkom diskusie v rámci skupiny. Žiaden poslanec nemôže byť nútený, aby hlasoval istým spôsobom.