Generálny sekretariát 

Organizačnú štruktúru generálneho sekretariátu, nariadenia vzťahujúce sa na internú administratívnu situáciu úradníkov a úradníčiek a iných zamestnancov a zamestnankýň určuje predsedníctvo. Osoby zamestnané na generálnom sekretariáte sú zväčša úradníci a úradníčky prijatí/é na základe konkurzu zo všetkých krajín Európskej únie. Sú v službách Európskeho parlamentu.

Generálny sekretariát má za úlohu koordinovať legislatívne práce a organizovať plenárne zasadnutia a ostatné schôdze. Zabezpečuje tiež technickú a odbornú pomoc parlamentným orgánom a poslancom a poslankyniam, čím podporuje vykonávanie ich mandátu. Európsky parlament musí tiež zaistiť integrálnu mnohojazyčnosť pre všetky plenárne zasadnutia a ostatné schôdze.

Contact: 

 • Brusel 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxemburg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A021

  • +352 4300 21 (LU) 
 • Štrasburg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14075

  • +33 3 88 17 40 21 (FR)