Právomoci a postupy 

Európske zmluvy udelili Parlamentu ako priamo volenej inštitúcii EÚ široké právomoci. Zistite v nasledujúcich častiach ďalšie informácie a zoznámte sa s pracovnými postupmi Parlamentu.

Legislatívne právomoci 

Parlament je spolu s Radou, ktorá združuje zástupcov a zástupkyne vlád členských štátov EÚ, zodpovedný za prijímanie právnych predpisov EÚ. V riadnom zákonodarnom postupe sú obe inštitúcie rovnocennými spoluzákonodarcami. V určitých osobitných prípadoch sa môžu využívať iné postupy.

Rozpočtové právomoci 

Parlament a Rada sa musia dohodnúť na ročnom rozpočte EÚ. Získajte ďalšie informácie o tomto postupe.

Kontrolné právomoci 

Poslanci a poslankyne EP kontrolujú činnosť inštitúcií EÚ, najmä Európskej komisie, ktorá je orgánom výkonnej moci Európskej únie.

Národné parlamenty 

Získajte informácie o tom, ako Európsky parlament spolupracuje v európskych otázkach s národnými parlamentmi.

Lisabonská zmluva 

Lisabonská zmluva, ktorou boli európske zmluvy doposiaľ posledný raz revidované, rozšírila právomoci Európskeho parlamentu. Zistite o tom ďalšie informácie.