Národné parlamenty v EÚ 

V Lisabonskej zmluve sa po prvýkrát stanovila úloha národných parlamentov v rámci Európskej únie. Národné parlamenty môžu napríklad kontrolovať, či sa v návrhoch právnych predpisov EÚ dodržiava zásada subsidiarity, zúčastňovať sa revízie zmlúv EÚ či hodnotenia politík EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

V Lisabonskej zmluve sa tiež stanovuje, že Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzia organizáciu a podporu efektívnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci EÚ.

V rokoch 2009 a 2014 preto Európsky parlament schválil uznesenia, ktoré sa zaoberajú najmä rozvojom vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.

Spájať správnych ľudí v správnom čase

Medziparlamentná spolupráca môže mať mnoho podôb. Predsedovia a predsedníčky všetkých národných parlamentov a predseda alebo predsedníčka Európskeho parlamentu sa každoročne stretávajú a stanovujú všeobecné usmernenia tejto spolupráce.

Výbory pre záležitosti EÚ národných parlamentov sa pravidelne stretávajú s poslancami a poslankyňami EP na Konferencii parlamentných výborov pre záležitosti Únie (COSAC). Hlbšie diskusie o zahraničnej politike či správe hospodárskych záležitostí prebiehajú na nedávno ustanovených medziparlamentných konferenciách, na ktorých sa stretávajú členovia a členky príslušných výborov z každého parlamentu.

Výbory Európskeho parlamentu a národných parlamentov často svojich partnerov a partnerky pozývajú na diskusie o špecifických návrhoch EÚ. Okrem toho majú poslanci a poslankyne možnosť byť v kontakte a diskutovať o aktuálnych témach prostredníctvom videokonferencií.

Vždy je hlavným cieľom spojiť v správnom čase správnych ľudí k správnej téme.

Siete pre medziparlamentnú spoluprácu

Európsky parlament aktívne podporuje dve hlavné siete, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi parlamentmi.

Európske centrum pre medziparlamentnú výmenu informácií (IPEX) umožňuje parlamentom Európskej únie výmenu dokumentov týkajúcich sa EÚ.

Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) slúži ako informačný kanál, vždy keď Parlament potrebuje vedieť viac o postupoch a politikách v iných krajinách EÚ.