Vitajte v Európskom parlamente 

Európsky parlament predstavuje dôležité fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo voličmi vo všetkých členských štátoch, aby zastupovali záujmy občanov s ohľadom na tvorbu práva EÚ a zabezpečili, aby ostatné inštitúcie EÚ vykonávali svoju činnosť demokraticky.

Právomoci a postupy 

Parlament pôsobí ako spoluzákonodarca a spolu s Radou má právomoc prijímať a meniť legislatívne návrhy a rozhodovať o rozpočte EÚ Parlament tiež dohliada na prácu Komisie a iných orgánov EÚ a spolupracuje s národnými parlamentmi krajín EÚ, aby sa dozvedel ich názor. Prečítajte si, ako celý tento proces funguje.

Organizácia a práca 

Prečítajte si viac o každodennom fungovaní Európskeho parlamentu ako medzinárodnej, viacjazyčnej a politickej inštitúcie. Získajte informácie o postupoch, pracoviskách, ľuďoch, ktorí pomáhajú poslancom a poslankyniam pri práci, a o rozpočte EP.

Demokracia a ľudské práva 

Parlament sa vo svojej činnosti neobmedzuje len na presadzovanie demokratického rozhodovania v Európe, ale podporuje tiež boj za demokraciu, slobodu prejavu a spravodlivé voľby na celom svete. Prečítajte si viac o tom, ako sa Parlament zasadzuje za ľudské práva vo svete.

Z minulosti 

Postupnými zmenami európskych zmlúv Parlament nadobudol nové právomoci, čím tento jediný priamo volený orgán EÚ postupne získal na vážnosti. Prečítajte si o tom, ako sa Parlament postupne stal hlavným aktérom v rozhodovacom procese EÚ.

Parlament nadobudol v priebehu rokov a na základe postupných zmien v európskych zmluvách značné legislatívne a rozpočtové právomoci, ktoré ho spolu so zástupcami a zástupkyňami vlád členských štátov v Rade oprávňujú stanovovať smer, ktorým sa európsky projekt uberá. Parlament sa takýmto spôsobom usiluje o presadzovanie demokracie a ľudských práv, a to nielen v Európe, ale na celom svete.

Picture of the European Parliament building    
 

Sme tu pre vás

Zostaňte s nami v kontakte a povedzte nám, čo si myslíte. Položte nám otázky, predložte petíciu, nájdite dokumenty, prihláste sa na stáž, kontaktuje kanceláriu Parlamentu vo vašej krajine, atď.

Rokovací poriadok

Na základe článku 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prijíma Európsky parlament rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok predstavuje pravidlá vnútornej organizácie a fungovania Parlamentu.