Zagotavljanje dostopa do pravnega varstva 

Zaščita temeljnih pravic v Evropski uniji mora biti učinkovita. To pomeni, da ima oseba, katere pravice so bile kršene, pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem.

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 47 listine . Zagotavlja, da gredo lahko posamezniki v primeru kršitve pravic, ki jih jamči zakonodaja EU, pred sodišče in tam uveljavljajo svoje pravice.

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da ima v vseh sodnih postopkih v zvezi z zakonodajo EU vsakdo pravico do poštenega sojenja: da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče, ter da ima možnost svetovanja, obrambe in zastopanja.

Evropski parlament je prispeval k razvoju pravic oseb, ki so osumljene ali obdolžene v kazenskem postopku, tako da zanje v vseh državah članicah veljajo enaki minimalni postopkovni zaščitni ukrepi.

Pravo EU namenja posebno pozornost določenim skupinam žrtev, kot so otroci, žrtve trgovine z ljudmi in žrtve terorizma.