Podpiranje demokracije po vsem svetu 

Sudan 

Evropski parlament podpira demokracijo po vsem svetu.

Ena izmed glavnih nalog Evropskega parlamenta, ki je bila določena v ustanovnih pogodbah EU, je podpora mednarodnih prizadevanj EU za spodbujanje demokracije in človekovih pravic.

Ta dejavnost koristi tudi državljanom EU, saj zato živijo v pravičnejšem in bolj stabilnem svetu.

Posebna skupina

Evropski parlament je ustanovil posebno skupino poslancev Evropskega parlamenta, ki nadzira delo Parlamenta na področju demokracije izven meja EU.

Ta skupina, ki vključuje predsednike več pristojnih odborov, zagotavlja, da so vsa prizadevanja njihovih kolegov na tem področju skladna in učinkovita.

Opazovanje volitev

Ker volitve gradijo demokracijo in povišujejo zaupanje v institucije, Evropski parlament podpira svobodne in poštene volitve.

Parlament že več kot 30 let opazuje volitve v državah zunaj EU. V različne države po vsem svetu je odpotovalo že več kot 170 kratkoročnih delegacij za opazovanje volitev.

Veliko teh nalog krepi dolgoročnejše projekte opazovanja, ki jih organizirata EU in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.

Poslanci, ki se pridružijo tej pobudi, prinašajo znanje o političnih kampanjah in volilnih postopkih iz prve roke. To zagotavlja verodostojnost in prepoznavnost končne ocene.

Posredovanje in spodbujanje dialoga

EU si prizadeva za preprečevanje sporov še preden nastanejo, za posredovanje, ko se krize zaostrijo, in za podporo miru in demokraciji po tem, ko se spori umirijo.

Poslanci Evropskega parlamenta k tem prizadevanjem prispevajo s

  • posredovanjem med člani tujih parlamentov,
  • pomočjo političnim strankam pri preprečevanju sporov,
  • spodbujanjem dialoga med stranmi in doseganjem soglasja,
  • organizacijo mednarodnih dogodkov na temo mediacije in preprečevanja sporov.

Krepitev drugih parlamentov

Evropski parlament ponuja programe za parlamente in poslance po vsem svetu.

Podporni programi se osredotočajo na sosedstvo EU in na določene države v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki ter tudi na regionalne parlamente.

Cilj programov je

  • okrepiti glavne funkcije parlamentov – zastopanje državljanov, nadzor nad vlado in sprejemanje zakonov,
  • reformirati parlamentarne institucije,
  • deliti najboljše parlamentarne prakse.

Evropski parlament nagovarja tudi bodoče generacije izvoljenih predstavnikov.

Osredotočanje na jugovzhodno Evropo

Evropski parlament ima poseben program za parlamente v Turčiji in državah Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo).

Krepitev nacionalnih parlamentov in spodbujanje njihovega sodelovanja pomaga pri razvoju demokracije v regiji. Ima tudi pomembno vlogo v procesu širitve EU, saj morajo imeti države, ki se pridružijo EU, močne demokratične institucije.

Lokalni poslanci in javni uslužbenci imajo korist od programov Evropskega parlamenta.