Dobrodošli v  Evropskem parlamentu 

Lahko berljiva različica
Lahko berljiva besedila vsebujejo informacije, ki jih vsak z lahkoto razume.

 
Stavba Evropskega parlamenta v Strasbourgu s plapolajočimi zastavami vseh držav članic        

Evropski parlament

Evropski parlament zastopa 450 milijonov ljudi, ki živijo v Evropski uniji.

Evropsko unijo poznamo tudi kot EU.

Ljudje v Evropski uniji volijo 705 poslancev Evropskega parlamenta, ki jih predstavljajo v Evropskem parlamentu.

Rečemo jim tudi evropski poslanci.

Evropski poslanci ocenjujejo predloge za nove zakone v Evropski uniji.

Evropski poslanci spreminjajo zakone, da bi jih izboljšali.

Evropski poslanci ocenjujejo delo Evropske unije.

Pogled na stavbo Evropskega parlamenta v Strasbourgu z drugega brega reke        

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament skupaj s Svetom Evropske unije sprejema nove zakone Evropske unije.

Svet Evropske unije zastopa vlade držav, ki so del Evropske unije.

Evropski parlament in Svet Evropske unije skupaj odločata o proračunu Evropske unije.

Evropski parlament preverja delo vseh organizacij, ki pomagajo pri delovanju Evropske unije.

Evropski poslanci glasujejo o trgovskih sporazumih z državami, ki so izven Evropske unije.

Evropski poslanci glasujejo z dvigom rok v sejni dvorani v Strasbourgu        

Kako poteka delo Evropskega parlamenta

Skupine

Večina evropskih poslancev deluje v političnih skupinah.

Politične skupine so sestavljene iz evropskih poslancev, ki prihajajo iz različnih držav in različnih političnih strank.

Politična skupina ima skupen cilj.

Odbori

Parlament ima 20 stalnih odborov.

Evropski poslanci delajo v odborih.

Evropska komisija predlaga nove evropske zakone.

Odbori razpravljajo o predlogih in jih tako izboljšajo.

Odbori glasujejo o vsakem predlogu ter ga tako sprejmejo ali zavrnejo.

Plenarna zasedanja

Na plenarnih zasedanjih nato vsi zbrani evropski poslanci glasujejo o novih zakonih.

Na plenarnih zasedanjih se zberejo vsi evropski poslanci.

Evropski poslanci razpravljajo in glasujejo o novih zakonih.

Evropski poslanci izvolijo predsednika, ki zastopa Evropski parlament.

Predsednik Evropskega parlamenta vodi plenarna zasedanja.

Predsednik Evropskega parlamenta ima mandat dveh in pol let.

Oseba, ki vstavlja glasovnico v volilno skrinjico        

Glasuj

Glasuj za ljudi, ki te bodo zastopali v Evropskem parlamentu.

Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih pet let v vseh državah članicah Evropske unije.

Mlada ženska z mobilnim telefonom v roki pred glavno stavbo Evropskega parlamenta v Bruslju        

Bodi obveščen

Evropski parlamen ima vsaj eno pisarno v vsaki državi članici Evropske unije.

Pisarne evropskega parlamenta lahko obiščeš.

Plenarno zasedanje v sejni dvorani v Strasbourgu        

Obišči Evropski parlament

Evropski parlament lahko obiščeš v Strasbourgu in Bruslju.