V preteklosti 

Evropski parlament se je v času svojega obstoja vseskozi razvijal, dobival nove odgovornosti in pridobival na pomenu. Skupščina, ki je bila predhodnica Parlamenta, je imela zgolj nadzorno vlogo. Danes je Parlament edina neposredno voljena ustanova EU. Predstavlja interese ljudi. Oblikuje in odloča o novi zakonodaji, nadzoruje delo drugih ustanov EU in bdi nad spoštovanjem človekovih pravic v Evropi in po svetu. V tem razdelku predstavljamo zgodovino Parlamenta.

Prejšnje volitve 

Od leta 1979 so poslanci izvoljeni na neposrednih volitvah v vsej EU. Na tej strani so zbrani vsi rezultati zadnjih volitev in zgodovinski podatki o politični sestavi Evropskega parlamenta, volilni udeležbi in deležu izvoljenih poslank.

EP in pogodbe 

S spremembami evropskih pogodb so se pristojnosti Parlamenta postopoma večale. Preberite več o razvoju primarne zakonodaje EU in njenem pomenu za Parlament.

Arhiv Evropskega parlamenta 

Prebrskajte po zgodovinskih virih, člankih in študijah in se seznanite s prispevkom Parlamenta k evropskemu povezovanju.

in the past    
 

Arhiv Evropskega parlamenta

Arhiv Evropskega parlamenta je že od svoje ustanovitve leta 1952 uradni skrbnik dokumentacije, ki nastaja pri njegovih zakonodajnih, političnih in upravnih dejavnostih.