Pogodba o Evropski uniji (PEU)/maastrichtska pogodba 

Pogodba o Evropski uniji, znana tudi kot Maastrichtska pogodba, okrog katere so razporejeni podpisi 12 ministrov za zunanje zadeve in ministrov za finance iz držav članic 

Pogodba o Evropski uniji je bila podpisana v Maastrichtu v navzočnosti predsednika Evropskega parlamenta Egona Klepscha. Unija je v skladu s to pogodbo osnovana na Evropskih skupnostih (prvi steber) z dvema dodatnima področjema sodelovanja (drugi in tretji steber): skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) ter pravosodje in notranje zadeve (PNZ).

Ko je Pogodba o Evropski uniji začela veljati, je EGS postala Evropska skupnost (ES). Zakonodajne in nadzorne pristojnosti Evropskega parlamenta so se z uvedbo postopka soodločanja in razširitvijo postopka sodelovanja povečale.

Evropski parlament je v skladu z novo pogodbo dobil pravico pozvati Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o zadevah, o katerih je po mnenju Parlamenta treba sprejeti akt Skupnosti. Evropski parlament mora odtlej tudi potrditi celotno sestavo Komisije in imenovati evropskega varuha človekovih pravic.

  • Podpis: v Maastrichtu (Nizozemska) 7. februarja 1992
  • Zacetek veljavnosti: 1. novembra 1993