Lizbonska pogodba 

Medvladna konferenca, zadolžena za pripravo evropske pogodbe o reformi, je z zasedanjem začela v Lizboni 23. julija 2007 (Evropski parlament so zastopali Elmar Brok, Enrique Barón Crespo in Andrew Duff). Besedilo pogodbe je bilo potrjeno na srečanju predsednikov držav in vlad v Lizboni 18. in 19. oktobra 2007. Lizbonska pogodba je bila podpisana v navzočnosti predsednika Evropskega parlamenta Hans-Gerta Pötteringa 13. decembra 2007, potem ko so predsedniki Evropskega parlamenta, Komisije in Sveta v Parlamentu razglasili Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Evropski parlament je Lizbonsko pogodbo (poročilo Corbett/Méndez de Vigo) sprejel 19. februarja 2008. Parlament ima v skladu z Lizbonsko pogodbo pravico imenovati predsednika Komisije na podlagi predloga Evropskega sveta, ki upošteva rezultate evropskih parlamentarnih volitev. Postopek soodločanja se razširi še na nova področja in postane „redni zakonodajni postopek“.

Podpis Lizbonske pogodbe