Rimska pogodba (EGS) 

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti

25. marca 1957 sta bili podpisani dve pogodbi – Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE ali Euratom). V obeh novih skupnosti odločitve na predlog Komisije sprejema Svet. Izvede se posvetovanje s Parlamentarno skupščino, ki svoje mnenje posreduje Svetu. Število članov Skupščine se povečalo na 142. Evropska parlamentarna skupščina je prvič zasedala naslednje leto, 19. marca 1958. Rimski pogodbi vključujeta posebno določbo, da so člani voljeni neposredno (določba se je začela izvajati leta 1979).

  • Podpis: v Rimu (Italija) 25. marca 1957
  • Zacetek veljavnosti: 1. januarja 1958