Sistem ravnanja z okoljem - EMAS 

EMAS je sistem ravnanja z okoljem (EMS), ki ga uporablja Evropski parlament, v skladu s standardom ISO 14001:2004 in uredbo EMAS (ES) št. 1221/2009.

Evropski parlament se zaveda svoje dolžnosti, da pozitivno prispeva k trajnostnemu razvoju kot dolgoročnemu cilju in sicer ne le prek svoje politične vloge in vloge v zakonodajnih postopkih, temveč tudi s svojim načinom delovanja in odločitvami, ki jih sprejema vsakodnevno.

Predsedstvo je zato s sklepom z dne 19. aprila 2004 sprožilo projekt EMAS v Parlamentu. Predsednik in generalni sekretar sta podpisala okoljsko politiko Parlamenta, v kateri so navedene smernice za sistem ravnanja z okoljem Parlamenta, ki vključuje:

  • zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida
  • spodbujanje učinkovite rabe energije, vode in papirja ter zmanjševanje odpadkov
  • vključevanje okoljskih smernic v postopke javnih naročil
  • zagotavljanje primernega ravnanja in zavezanosti prek usposabljanja in krepitve ozaveščenosti
  • sprejetje preventivnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja
  • zagotavljanje skladnosti s potrebnimi zahtevami
  • zagotavljanje zadostnih sredstev za lastni sistem ravnanja z okoljem
  • spodbujanje pregledne komunikacije in dialoga

V letu 2007 je bila zaključena prva zunanja presoja, Evropski parlament pa je pridobil certifikat ISO 14001:2004; zdaj je prejel tudi registracijo EMAS v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu.

Sistem EMAS nudi Evropskemu parlamentu okvir za varčevanje z viri v dobrobit prihodnjih generacij, pri čemer se zanaša na zavezanost vsakega posameznega zaposlenega in podporo vseh služb Parlamenta.

Za nadaljnje informacije se prosim obrnite na skupino EMAS, ki je dosegljiva prek naslednjega elektronskega naslova:

Contact: