Organizacija 

Poslanci Evropskega parlamenta lahko prevzamejo različne vloge in se pridružijo različnim formalnim ali neformalnim skupinam, povezanim z delom Parlamenta. Tukaj je pregled vseh vlog in skupin.

Poslovnik

Člen 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament sprejme svoj poslovnik. Poslovnik vsebuje notranja pravila organizacije in delovanja Parlamenta.