Predsednik Evropskega parlamenta 

Predsednik je izvoljen za mandat, ki traja dve leti in pol, kar je polovica zakonodajnega obdobja, z možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami EU.

Predsednik nadzira delo Parlamenta in njegovih sestavnih organov ter razprave na plenarnih zasedanjih, poleg tega zagotavlja spoštovanje poslovnika Parlamenta.

Predsednik Evropskega parlamenta ob začetku vsakega zasedanja Evropskega sveta izrazi mnenje in pomisleke Parlamenta v zvezi s točkami na dnevnem redu in z drugimi temami.

Po tem, ko Parlament sprejme proračun Evropske unije, ga predsednik podpiše in s tem postane proračun izvršljiv. Predsednik EP skupaj s predsednikom Sveta podpisuje vse zakonodajne akte, sprejete v rednem zakonodajnem postopku.