Proračun: kako Evropski parlament najbolje izkoristi svoja letna sredstva 

Letni proračun Parlamentu omogoča, da podpira delo svojih 705 poslancev in deluje v 24 različnih jezikih. Predstavlja petino vseh upravnih odhodkov vseh institucij, kar znaša le 1,2 % splošnega proračuna EU. Velika večina finančnih sredstev EU se vlaga neposredno v državah članicah.

Proračun Evropskega parlamenta za leto 2021

Proračun Evropske unije

Ta proračun vključuje:
 • 95% : Operativni proračun Evropske unije ( Financiranje politik, ki se izvajajo na ravni EU )
 • 5% : Upravni proračun Evropske unije ( Evropski parlament porabi 1/5 upravnega proračuna )

Proračun Evropskega parlamenta

Proračun Parlamenta predstavlja 1% splošnega proračuna EU

 • Politične dejavnosti:

  • Poslanci : 20%
  • Dejavnosti političnih skupin / strank / fundacij : 6%
 • Obratovalni stroški:

  • IT : 7%
  • Stavbe : 12%
  • Uprava : 3%
 • Osebje:

  • Pogodbeni uslužbenci in jezikovne storitve : 8%
  • Stroški za zaposlene : 34%
  • Drugi odhodki za zaposlene : 3%
 • Komuniciranje:

  • Komuniciranje : 6%

Te kategorije se uporabljajo v poročilu generalnega sekretarja predsedstvu Parlamenta o predlogu načrta prihodkov in odhodkov.

Zaradi zaokroževanja zneskov seštevek deležev ni nujno 100 odstotkov.

Kako se sprejema proračun

Postopek priprave proračuna Parlamenta se običajno začne februarja. Generalni sekretar pripravi predlog in določi prednostne naloge ter vire za naslednje leto. Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in 14 podpredsednikov, ga uporabi kot podlago za sprejemanje predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga predloži odboru za proračun.

Izmed članov odbora se imenuje poročevalec za proračun, ki pripravi poročilo z opisom prednostnih nalog Parlamenta in predlogi, koliko denarja bi bilo treba porabiti zanje. Najprej o poročilu glasuje odbor za proračun, nato pa še vsi poslanci na plenarnem zasedanju, običajno maja. Načrt prihodkov in odhodkov se nato vključi v predlog proračuna EU za naslednje leto, h kateremu poslanci sprejmejo dopolnitve in ga dokončno sprejmejo na plenarnem zasedanju najpozneje decembra.