Pristojnosti in postopki 

Evropske pogodbe so Evropskemu parlamentu kot edinemu neposredno izvoljenemu organu EU podelile širok spekter pristojnosti. Več o tem in o postopkih odločanja preberite na spodnjih straneh.

Zakonodajna pristojnost 

Evropski parlament je skupaj s predstavniki vlad držav članic EU v Svetu pristojen za sprejemanje zakonodaje EU. V rednem zakonodajnem postopku obe instituciji nastopata kot enakovredna sozakonodajalca. Drugi postopki se uporabljajo v nekaterih posebnih primerih.

Proračunske pristojnosti 

Parlament in Svet morata soglasno potrditi letni proračun EU. Vas zanima več o tem postopku?

Nadzorne pristojnosti 

Poslanci Evropskega parlamenta nadzirajo delo institucij EU, zlasti Evropske komisije, ki je izvršni organ Evropske unije.

Nacionalni parlamenti v EU 

Spoznajte, kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti.

EP po Lizbonski pogodbi: večja vloga pri oblikovanju Evrope 

Lizbonska pogodba je zadnja sprememba evropskih pogodb, s katero so bile Evropskemu parlamentu podeljene nove pristojnosti. Več o njih preberite na tej strani.