Nacionalni parlamenti v EU 

V Lizbonski pogodbi je prvič doslej opredeljena vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Lahko na primer presojajo, ali se v osnutkih zakonov EU spoštuje načelo subsidiarnosti, ter sodelujejo pri pregledu pogodb EU ali ocenjevanju politik EU glede svobode, varnosti in pravosodja.


V Lizbonski pogodbi je tudi zapisano, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj določijo, kako organizirati in spodbujati učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje znotraj Evropske unije.

Zato je Evropski parlament leta 2009 in 2014 sprejel resoluciji, ki izrecno obravnavata razvoj odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti.

Povezovanje pravih ljudi ob pravem času

Medparlamentarno sodelovanje poteka na različne načine. Predsedniki nacionalnih parlamentov in predsednik Evropskega parlamenta se vsako leto sestanejo, da bi opredelili širše smernice tega sodelovanja.

Odbori nacionalnih parlamentov za evropske zadeve se redno sestajajo z evropskimi poslanci v Konferenci odborov za evropske zadeve (COSAC). Več poglobljenih razprav o zunanji politiki in gospodarskem upravljanju poteka v nedavno ustanovljenih medparlamentarnih konferencah, na katerih se sestajajo člani pristojnih odborov vseh parlamentov.

Odbori Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov svoje kolege pogosto vabijo na razprave o posameznih predlogih EU. Poleg tega lahko poslanci ohranjajo stik prek videokonferenc, na katerih razpravljajo o tekočih zadevah.

Skupni cilj vsega naštetega je vedno ob pravem času povezati prave ljudi s pravo temo.

Mreže za medparlamentarno sodelovanje

Evropski parlament dejavno podpira dve večji mreži, ki spodbujata sodelovanje med parlamenti.

Medparlamentarna izmenjava informacij o Evropski uniji (IPEX) parlamentom Evropske unije omogoča izmenjavo dokumentov, povezanih z EU.

Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD) je točka, na katero se lahko posamezni parlament obrne za informacije, kadar želi izvedeti več o praksi in politikah v drugih državah EU.