Välkommen till   Europaparlamentet 

Lättläst version
Lättlästa texter är texter som alla kan förstå.

 
Europaparlamentet i Strasbourg. EU-ländernas flaggor vajar i vinden framför en byggnad.        

Europaparlamentet

Parlamentet är representanter för alla 450 miljoner människor som bor i EU.

EU är en förkortning för Europeiska unionen.

Europaparlamentet har 750 ledamöter. De som bor i EU röstar om vilka personer som ska vara med i parlamentet.

Personerna i parlamentet kallas ledamöter.

Ledamöterna läser alla förslag på nya EU-lagar.

De ändrar sedan lagarna så att de blir bättre.

Ledamöterna ska också kontrollera hur EU arbetar.

Plenisalen i Europaparlamentet i Strasbourg. Det är ett stort rum med stolar i halvcirkel.        

Vad gör Europaparlamentet?

Europaparlamentet bestämmer om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet.

Ministerrådet är ministrar för olika områden från alla EU-ländernas regeringar.

Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer också om EU:s budget.

Europaparlamentet kontrollerar alla olika organisationer eller delar av EU.

Ledamöterna röstar om hur länder utanför EU får sälja och köpa varor och tjänster i EU.

Ledamöterna röstar i plenisalen i Strasbourg. Plenisalen är ett stort rum med stolar i halvcirkel. Ledamöterna räcker upp handen när de röstar.        

Hur fungerar Europaparlamentet?

Politiska grupper

De flesta ledamöter arbetar i politiska grupper.

I varje politisk grupp finns ledamöter från olika länder och olika partier.

Ledamöterna i de politiska grupperna tycker likadant och har gemensamma mål.

Utskott

I Europaparlamentet finns 20 permanenta utskott. De kallas ständiga utskott.

Ett utskott är flera ledamöter som jobbar tillsammans.

Europeiska kommissionen ger förslag till nya lagar.

Utskotten diskuterar sedan hur kommissionens förslag kan bli bättre.

Sedan röstar ledamöterna i utskotten ja eller nej till förslagen.

Plenarsammanträde

Europaparlamentet röstar om nya lagar under ett plenarsammanträde.

När det är plenarsammanträde är alla ledamöter samlade i den stora plenisalen.

De diskuterar och röstar om nya lagar.

Ledamöterna röstar om vem som ska vara talman. Talmannen är representant för Europaparlamentet.

Talmannen leder också sammanträdena i plenisalen.

Den som är talman kan vara det i 2½ år. Sedan röstar ledamöterna om ny talman.

En person stoppar en valsedel i en valurna.        

Rösta

Du kan rösta på vem som ska vara din representant i Europaparlamentet.

Det är val till EU vart femte år. Valen är i alla EU-länder.

En kvinna håller i sin mobil framför Europaparlamentets byggnad i Bryssel.        

En person stoppar en valsedel i en valurna.

Europaparlamentet har kontor i varje EU-land.

Du kan besöka kontoren.

Europaparlamentets byggnad i Strasbourg. Framför byggnaden syns en kanal.        

Besök Europaparlamentet

Du kan besöka Europaparlamentet ii Strasbourg i Frankrike eller i Bryssel i Belgien.