Tillbakablick 

Europaparlamentet har utvecklats mycket under åren, och sakta men säkert fått ytterligare ansvar och ökad betydelse. Även om dess föregångare den Parlamentariska församlingen endast hade en kontrollerande roll, är dagens parlament den enda direkt-valda EU-institutionen, med uppdrag att representera folkets intresse. Förutom att forma och besluta om ny lagstiftning, är den också ansvarig för att granska EU-institutionerna och för att främja mänskliga rättigheter inom och utanför Europa. I den här avdelningen kan du ta reda på mer om hur parlamentet har utvecklats över tid.

Tidigare val 

Ledamöterna har valts i direktval över hela unionen sedan 1979. Ta reda på allt om dem som ställde upp i senaste valet och studera historiska uppgifter om parlamentets politiska sammansättning, valdeltagande och andelen kvinnliga ledamöter.

Europaparlamentet och fördragen 

Förändringar i de europeiska fördragen har lett till en gradvis ökning av parlamentets befogenheter. Läs om utvecklingen av unionens primärlagstiftning och den inverkan den haft på parlamentet.

Europaparlamentets arkiv 

Bläddra i historiska källor, artiklar och studier och upptäck hur parlamentet har bidragit till den europeiska integrationen.

in the past    
 

Europaparlamentets tidsaxel

Kolla in vår tidsaxel för att se hur Europaparlamentet har utvecklats över åren och kolla in bilder och videor från historiska händelser som format parlamentet.

Europaparlamentets arkiv

Europaparlamentets arkiv har varit institutionens officiella dokumentationstjänst sedan det inrättades 1952. Här förvaras handlingar som rör parlamentets lagstiftande, politiska och administrativa verksamhet.