Återupplev Europaparlamentets historia 

Tack vare de historiska arkivens breda utbud av historiska källor, artiklar och studier har du möjlighet att återuppleva den europeiska integrationens historia och upptäcka hur Europaparlamentet har varit delaktigt i denna process.

Samlingarna består av runt fem miljoner elektroniska handlingar och sträcker sig från 1952, då Europaparlamentets föregångare – Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling – bildades, och fram till Europaparlamentets senaste valperioder.

Handlingarna omfattar institutionens lagstiftande, politiska och administrativa verksamhet. De rymmer bilder, affischer och ljudupptagningar och återspeglar händelser som ägt rum under plenarsammanträden, frågor som utskotten har arbetat med och parlamentets samarbete med de andra europeiska institutionerna.

Vem som helst har rätt att ta del av dessa handlingar, i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001. Du kan begära handlingar genom att skriva till oss eller ansöka om ett studiebesök i våra lokaler i Luxemburg.

Besök gärna vår webbsida för mer information.

Contact: