Miljöledningssystem - EMAS 

Emas är det miljöledningssystem som används av Europaparlamentet i enlighet med standarden ISO 14001:2004 och förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Europaparlamentet har en skyldighet att bidra positivt till en hållbar utveckling på lång sikt, inte bara genom sin politiska roll och sin roll i lagstiftningsförfarandet, utan även genom sin dagliga verksamhet och de beslut som fattas varje dag.

Presidiet startade därför Emasprojektet i parlamentet genom ett beslut den 19 april 2004. Talmannen och generalsekreteraren undertecknade parlamentets miljöstrategi som innehåller riktlinjer för parlamentets eget miljöledningssystem. Miljöstrategin är tänkt att leda till

  • Sänkta koldioxidutsläpp
  • Effektivare användning av energi, vatten och papper och minskad avfallsmängd
  • Miljöriktlinjer vid alla upphandlingar
  • Bättre rutiner och mer engagemang genom utbildning
  • Åtgärder för minskade utsläpp och föroreningar
  • Efterlevnad av parlamentets miljöbestämmelser
  • Resurser för parlamentets miljöledningssystem
  • Öppen kommunikation och dialog

År 2007 gjordes den första externa revisionen och Europaparlamentet fick sin ISO 14001.2004 certifiering och har nu fått Emas-registrering i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Målet är att Emas ska engagera alla anställda och att alla enheter inom parlamentet ska känna sig delaktiga. Genom Emas kan Europaparlamentet spara resurser för kommande generationer.

För mer information, kontakta Emas teamet på följande e postadress:

Contact: