Utskotten i Europaparlamentet 

För att förbereda parlamentets sammanträdesperioder är ledamöterna uppdelade i ett antal ständiga utskott, som vart och ett har hand om ett specialområde. Det finns 20 parlamentsutskott. De består av mellan 25 och 88 ledamöter och har en ordförande, ett presidium och ett sekretariat. Deras politiska sammansättning återspeglar sammansättningen i kammaren.

Utskotten utarbetar, ändrar och antar lagförslag och initiativbetänkanden. Utskotten behandlar kommissionens och rådets förslag och utarbetar vid behov betänkanden som läggs fram i kammaren.

Parlamentet kan även inrätta tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor och undersökningskommittéer för att undersöka överträdelser av unionslagstiftningen.