Delegationerna i Europaparlamentet 

Europaparlamentets delegationer upprätthåller förbindelser och utbyter information med parlamenten i länder utanför EU. Genom delegationerna bidrar Europaparlamentet till att företräda Europeiska unionen ute i världen och till att där främja unionens värdegrunder, nämligen frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

Det finns flera sorters delegationer: gemensamma parlamentarikerkommittéer, parlamentariska samarbetskommittéer, övriga interparlamentariska delegationer och delegationer till multilaterala parlamentariska församlingar.