De tvärpolitiska grupperna i Europaparlamentet 

Tvärpolitiska grupper kan bildas av ledamöter från vilken politisk grupp eller utskott som helst i syfte att hålla informella diskussioner om särskilda frågor och främja kontakten mellan ledamöter och civilsamhället. Tvärpolitiska grupper är inga parlamentsorgan och kan därför inte uttala sig på parlamentets vägnar.

De tvärpolitiska grupperna måste följa de interna bestämmelser som antogs av talmanskonferensen den 16 december 1999 (senaste uppdatering den 11 september 2014), där villkoren fastställs för hur tvärpolitiska grupper får bildas i början av varje valperiod samt reglerna för dem.

Ordföranden för tvärpolitiska grupper måste deklarera allt stöd de mottar i kontanter eller i natura enligt samma kriterier som gäller för enskilda ledamöter. Deklarationerna måste förnyas varje år och registreras i ett offentligt register som förs av kvestorerna.

En lista över tvärpolitiska grupper

Vid sitt sammanträde den 11 december 2019 godkände talmanskonferensen följande förteckning över tvärpolitiska grupper som ska bildas under parlamentets innevarande valperiod: