Ledamöterna av Europaparlamentet 

Europaparlamentet har 751 ledamöter som valts i EU:s numera 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en femårsperiod.

Alla ledamöter samlade i plenisalen under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg. 

Varje land avgör hur valet går till, men måste se till att det är jämställt och hemligt. I EU-valet tillämpas ett proportionellt valsystem.

Antalet platser fördelas på grundval av varje lands befolkningsstorlek. Lite mer än en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Ledamöterna grupperas enligt politisk tillhörighet, inte statstillhörighet.