De politiska grupperna i Europaparlamentet 

Europaparlamentets ledamöter går samman i politiska grupper – inte enligt medborgarskap, utan enligt politisk tillhörighet. I dag finns det 7 politiska grupper i Europaparlamentet.

Det krävs 23 ledamöter för att bilda en politisk grupp, och minst en fjärdedel av medlemsstaterna måste finnas representerade i gruppen. En ledamot får inte tillhöra mer än en politisk grupp.

Vissa ledamöter tillhör inte någon politisk grupp, och kallas då grupplösa.

De politiska grupperna i Europaparlamentet

De politiska grupperna bygger upp sin egen organisation och utser en ordförande (eller två i vissa grupper), ett presidium och ett sekretariat.

I kammaren tilldelas ledamöterna platser efter politisk tillhörighet, från vänster till höger, i överenskommelse med gruppordförandena.

Före varje omröstning i kammaren behandlar de politiska grupperna de betänkanden som utarbetats av parlamentets utskott och lämnar in ändringsförslag.

Den politiska gruppen antar sin ståndpunkt efter diskussion inom gruppen. Ingen ledamot kan tvingas att rösta på ett visst sätt.