Sekretariatet 

Presidiet fastställer generalsekretariatets tjänsteförteckning och interna föreskrifter för tjänstemän och övriga anställda. De personer som anställs vid generalsekretariatet är huvudsakligen tjänstemän som rekryterats efter uttagningsprov och de kommer från Europeiska unionens samtliga länder. De arbetar för Europaparlamentet.

Generalsekretariatet har till uppgift att samordna lagstiftningsarbetet och att organisera plenarsammanträden och andra sammanträden. Det förser också parlamentets politiska organ och Europaparlamentsledamöterna med expertis och teknisk assistans i syfte att stödja dem när de utövar sina mandat. Europaparlamentet skall också garantera en fullständig flerspråkighet för samtliga plenarsammanträden och övriga sammanträden.

Contact: 

 • Bryssel 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxemburg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A024

  • +352 4300 24 (LU) 
 • Strasbourg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14078

  • +33 3 88 17 40 24 (FR)