Учебни материали

Образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ е разработен с цел учениците да се запознаят с ЕС. Той съдържа 7 модула, които могат да бъдат използвани поотделно, както и ръководство за учители. Инструментът подпомага обучението за ЕС, неговите държави членки, историята му, неговите ценности и въздействието му върху ежедневния ни живот. Той също така включва модул относно медийната грамотност и дезинформацията. Инструментът прилага идеята за „учене чрез игра“, викторини, ролеви игри и упражнения. Това е идеалният инструмент за учениците от средните и професионалните училища и включва ръководство за учителя.