O programu Školy - vyslanci Evropského parlamentu

Program „Školy - vyslanci Evropského parlamentu“ má zvyšovat informovanost studentů a žáků o evropské parlamentní demokracii, úloze Evropského parlamentu a evropských hodnotách.

Rovněž je vybízí k aktivnímu zapojení do demokratických procesů EU. Zaměřuje se na studenty a žáky z různých vzdělávacích, socioekonomických nebo geografických prostředí.

Aktivity

Školy vybrané k účasti na tomto programu jmenují učitele a studenty jako hlavní a pomocné vyslance, kteří převezmou odpovědnost za realizaci programu. Učitelé se starají o vzdělávací aspekt programu a organizují zejména výuku o evropské parlamentní demokracii. Vzdělávací pracovníci mohou používat interaktivní vzdělávací materiály Evropského parlamentu, jež zahrnují obecné informace a fakta o EU, výuku o demokratických dovednostech a účasti na demokracii, simulační hry ve třídě a kvízy. Učitelé a studenti mají například vytvořit informační místo o EU, uspořádat akce ke Dni Evropy nebo vytvářet obsah na sociálních sítích. Udržují kontakt s poslanci Evropského parlamentu a dalšími vyslanci a partnery a komunikují se svými komunitami.

Akreditace a odměny

Na konci každého školního roku jsou činnosti prováděné školami zhodnoceny. Po úspěšném dokončení programu získají školy certifikaci jako školy – vyslanci a na slavnostním předání, které uspořádá místní Kontaktní kancelář Evropského parlamentu, dostanou hlavní a pomocní vyslanci diplomy, často za přítomnosti poslanců Evropského parlamentu, místních a státních představitelů a partnerů. Učitelé a studenti mohou také dostat možnost zúčastnit se zasedání programu Euroscola ve Štrasburku nebo dalších akcí pořádaných Evropským parlamentem v členských státech a v Bruselu nebo Štrasburku.

Seniorní velvyslanci na návštěvě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku během semináře pro učitele.

Síť škol - vyslanců EP

Tato síť, která zahrnuje přibližně 1 500 akreditovaných škol - vyslanců EP, 3 700 učitelů, kteří byli jmenováni hlavními vyslanci, a téměř 23 000 studentů a žáků, kteří byli jmenováni pomocnými vyslanci, poskytuje školám významnou příležitost vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy a spolupracovat na realizaci tohoto programu. Síť škol - vyslanců EP je součástí širší komunity, jež spolupracuje s Evropským parlamentem, zejména prostřednictvím platformy jsmespolu.eu. Tato síť poskytuje školám příležitost zapojit se do široké škály aktivit, které pořádá Evropský parlament spolu s kontaktními kancelářemi a institucionálními partnery. Školy se také mohou propojit s různými subjekty na evropské, národní a místní úrovni a organizacemi občanské společnosti.

Skupinová fotografie pořízená na semináři

Navštivte naši stránku na Facebooku a zůstaňte ve spojení se sítí škol - vyslanců EP

Podívejte se na Facebook

Stránka sítě škol - vyslanců EP