Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole

Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole (EPAS) sigter mod at øge kendskabet til europæisk parlamentarisk demokrati, Europa-Parlamentets rolle og europæiske værdier blandt ungdoms- og erhvervsskoleelever med forskellig uddannelsesmæssig, social og geografisk baggrund. Programmet giver eleverne mulighed for at få kendskab til deres rettigheder som EU-borgere og viden om, hvordan de kan deltage aktivt i EU's demokratiske processer. Klik rundt på hjemmesiden for at se, hvordan programmet fungerer, og hvilke skoler der allerede deltager i det, eller for at finde nyttigt undervisningsmateriale, der er rettet mod ældre elever.

Om EPAS

Lær mere om det parlamentariske demokrati i EU, arrangér og deltag i praktiske aktiviteter vedrørende EU og gå i dialog med dit lokalsamfund og med medlemmer af Europa-Parlamentet. Det er, hvad programmet byder på.

Læs mere om programmet

Kort over skoler

Se, hvilke skoler der deltager i programmet, i hele EU og i dit land. I kan samarbejde om at fremme det parlamentariske demokrati i EU, udveksle bedste praksis og gå i dialog med lokalsamfundene.

Søg på ambassadørskoler

Undervisningsmateriale

Alt, hvad du nogensinde har ønsket at vide om EU: dets medlemsstater, historie, værdier, og hvordan det påvirker din dagligdag. Lær mere om falske nyheder, test din viden med onlinequizzen og bliv medlem af Europa-Parlamentet i rollespillet.

Se nærmere på undervisningsmaterialet

Deltag

Find ud af, hvordan du kan deltage i andre ungdomsaktiviteter i EU: Euroscola, Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE), Erasmus+, Karlsprisen for Unge, Unge europæeres ideer m.fl.

Find andre ungdomsaktiviteter i EU

Formand Sassolis budskab til EPAS-netværket

Formanden for Europa-Parlamentet, David Sassoli, vil gerne dele et budskab med alle de lærere og studerende, der er en del af Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole (EPAS). Dette program bidrager til at mindske kløften mellem EU og dets borgere og fremmer samtidig parlamentarisk demokrati og inddragelse af unge.

EPAS'er i dit land

Find ud af, hvad der sker på ambassadørskoler og andre ungdomsprogrammer i dit land, og hold dig opdateret med nyheder, information, arrangementer og initiativer om EU-relaterede ting.

Klik ind på Europa-Parlamentets forbindelseskontorers hjemmesider

Besøg vores Facebookside og hold kontakten med ambassadørskolenetværket

Tjek vores Facebook

Ambassadørskolenetværkets side