Σχετικά με το πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το πρόγραμμα Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) έχει σκοπό να βελτιώσει τη γνώση των μαθητών γύρω από την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε μαθητές με ποικίλο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και γεωγραφικό υπόβαθρο.

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικοί και μαθητές ορίζονται αντίστοιχα ως καθηγητές-πρέσβεις και μαθητές-πρέσβεις των σχολείων που επιλέγονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή του. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την εκπαιδευτική πτυχή του προγράμματος, διοργανώνοντας μαθήματα για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και γνώσεις για την ΕΕ, κατάρτιση στις δημοκρατικές δεξιότητες και τη συμμετοχή, παιχνίδια ρόλων στην τάξη και κουίζ. Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως τη δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης για την ΕΕ, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης ή τη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχονται σε επαφή με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άλλους πρέσβεις και εταίρους και συνεργάζονται με μέλη της κοινότητάς τους.

Διαπίστευση και ανταμοιβές

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα σχολεία αξιολογούνται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τα σχολεία πιστοποιούνται ως Σχολεία-Πρέσβεις και οι καθηγητές και μαθητές πρέσβεις των σχολείων λαμβάνουν πιστοποιητικά σε τελετές που διοργανώνουν τα κατά τόπους Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ συχνά με παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικών και τοπικών αρχών και εταίρων. Ακόμη, μπορεί να δοθεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις Euroscola στο Στρασβούργο, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη, στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.

Οι καθηγητές πρέσβεις επισκέπτονται τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς.

Το δίκτυο των Σχολείων-Πρέσβεων

Με περίπου 1 500 σχολεία με πιστοποίηση Σχολείου-Πρέσβη, 3 700 καθηγητές-πρέσβεις και περίπου 23 000 μαθητές-πρέσβεις , το δίκτυο προσφέρει στα σχολεία μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και για συνεργασία στην εφαρμογή του προγράμματος. Το δίκτυο των Σχολείων-Πρέσβεων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης κοινότητας η οποία συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως μέσα από την πλατφόρμα mazi.eu. Το δίκτυο επιτρέπει στα σχολεία να αναμιχθούν σε πλειάδα δραστηριοτήτων που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Γραφεία Συνδέσμου του και τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και να διασυνδεθούν με πληθώρα ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών.

Ομαδική φωτογραφία των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο για το EPAS στις Βρυξέλλες, το οποίο παρακολούθησαν καθηγητές πρέσβεις από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook και μείνετε σε επαφή με το Δίκτυο Σχολείων-Πρέσβεων

Ρίξτε μια ματιά στη σελίδα μας στο Facebook

Σελίδα του δικτύου των Σχολείων-Πρέσβεων