Osalemine teistes Euroopa Parlamendi programmides ja tegevustes

Euroscola

Euroscola võimaldab õpilastel Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoones üheks päevaks parlamendiliikmeks kehastuda. Programm on mõeldud keskkooliõpilastele, kes saavad päev otsa töötada nagu Euroopa Parlamendi liikmed. Muu hulgas saavad nad täiskogu ees sõna võtta, komisjonide koosolekutel arutelusid pidada ning hääletada aktuaalsetel teemadel koostatud resolutsioonide üle. Õpetajatel avaneb aga samal ajal võimalus kohtuda ametikaaslastega ning vahetada kogemusi õppetöö korraldamise ja tavade üle.

Euroscolast lähemalt Ava uuel lehel

Euroopa noorteüritus

Kohtume ja vahetame mõtteid! Iga kahe aasta tagant tulevad tuhanded noored Euroopa Liidust ja mujalt kokku Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoonetes korraldatavale Euroopa noorteüritusele EYE, et kujundada ja jagada oma mõtteid Euroopa tulevikust. See on 16–30-aastaste noorte jaoks eriline võimalus, sest aitab luua kontakte teiste liikmesriikide eakaaslastega ja pakub uusi elamusi. Muu hulgas toimuvad EYE raames otse Euroopa demokraatia südames arutelud ekspertide, aktivistide, suunamudijate ja otsustajatega.

Vaata EYE veebisaiti Ava uuel lehel

Karl Suure Euroopa noorteauhind

Igaühest võib saada auhinna järgmine laureaat! Karl Suure Euroopa noorteauhinnaga tunnustatakse 16–30-aastaste noorte projekte, mis edendavad Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil üksteisemõistmist, aidatavad kaasa ühtse Euroopa identiteedi tekkele ja integratsioonile, annavad Euroopa noortele eeskuju ning toovad näiteid külg külje kõrval ja ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

Auhinnast lähemalt Ava uuel lehel

Euroopa noorte ideed

Külasta Euroopa noorte ideede veebisaiti, vasta päevakajalisi teemasid puudutavatele küsimustele ning aita meil kujundada Euroopa tulevikku.

Külasta Euroopa noorte ideede veebisaiti Ava uuel lehel

uheskoos.eu

Ühine sinagi üleeuroopalise platvormiga uheskoos.eu, mis koondab Euroopa tulevikku kujundada soovivaid inimesi. Euroopa Parlamendi loodud platvormi eesmärk on tuua kokku kodanikud, kes on valmis pidama konstruktiivseid arutelusid ning propageerima aktiivselt Euroopa Liidu demokraatiat ja väärtusi. Osalejatele korraldatakse nii veebis kui ka liikmesriikides mitmesuguseid üritusi.

Loe lähemalt Ava uuel lehel

Euroopa Parlamendi külastused

Euroopa Parlamendi hooneid saab külastada nii Brüsselis ja Strasbourgis kui ka liikmesriikides. Näiteks Brüsselis saab lisaks parlamendi istungisaalile külastada suurt külastuskeskust Parlamentarium ja Strasbourgis Simone Veili nimelist külastuskeskust. Lisaks ootavad külastajaid Euroopa Ajaloo Maja, Pariisi lähedal asuv Jean Monnet’ maja ning osades liikmesriikides juba tegutsevad Euroopa Elamuskeskused.

Vaata meie mitmekesiseid külastusvõimalusi Ava uuel lehel

Praktika

Euroopa Parlamenti saab tulla ka praktikale. Kandideerida saab praktikale Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis, aga ka liikmesriikides asuvates Euroopa Parlamendi büroodes.

Vaata praktikatingimusi ja lisainfot Ava uuel lehel

Erasmus+

Kes ei oleks unistanud välismaal õppimisest? Euroopa Liit toetab programmiga „Erasmus+“ kogu Euroopas haridust, koolitust, noortevahetust ja sporti. Tänu sellele on juba enam kui 4 miljonit eurooplast saanud välismaal õppida, koolitustel osaleda ja kogemusi omandada.

Vaata programmi „Erasmus+“ veebisaiti Ava uuel lehel

Euroopa solidaarsuskorpus

Euroopa solidaarsuskorpus pakub töö ja vabatahtliku töö võimalusi nii kodu- kui ka välismaal! Tegemist on uue ELi algatusega, mis aitab noortel nii oma koduriigis kui ka välismaal Euroopat ning kohalikke kogukondi toetavates projektides vabatahtlikuna kaasa lüüa või töötada.

Külasta Euroopa solidaarsuskorpuse veebisaiti Ava uuel lehel

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Aita katastroofides kannatada saanud kogukondi! Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse raames osalevad eri riikidest pärit vabatahtlikud ja organisatsioonid humanitaarabi projektide elluviimisel ning toetavad katastroofides kannatada saanud kogukondade taastumist ja arengut.

Külasta Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse veebisaiti Ava uuel lehel

DiscoverEU

Reisi Euroopas ja avarda silmaringi! DiscoverEU on ELi algatus, mille raames saab Euroopas ringi reisida ja nii oma teadmisi täiendada. Reisitakse peamiselt rongiga, mis võimaldab nautida Euroopa imelist maastikku ning näha äärmiselt eripalgelisi linnu ja külasid.

DiscoverEUst lähemalt Ava uuel lehel

Euroopa Ajaloo Maja

Kui murrate pead selle üle, kuidas seostada Euroopa ajaloo õpetamist tänase maailmaga, leiate just siit nõu ja abi. Õppematerjalid on teadlikult seotud Euroopa Ajaloo Maja püsiekspositsiooni struktuuriga.

Klassitööd Ava uuel lehel